Ο Χώρος

receptionχώρος αναμονής 1οςχώρος αναμονής 2ος όροφοςCo2διάδρομος 1οςδιάδρομος 1οςδωματιαγραφείο γιατρού2ο εξεταστικό3ο εξεταστικολάσερ